پست‌های با برچسب "CPR"

علم بدن را با تصویر یاد بگیریم

نوشته شده در ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

سیگار و سرطان ریه ...... سکته مغزی ...... قدرت خداوند در آفرینش ریه انسان ....... پلورزی یا پلوریت ..... اقدامات در سکته مغزی ....... اقدامات در تماس چشم با مواد سوزاننده ..... اقدامات در ایست قلبی ..... آمفیزم و سیگار ..... این علائم چه چیز را نشان میدهند؟ ..... اقدامات در سکته قلبی ..... احیای تنفسی و تنفس دهان به دهان ..... آهنگ نامناسب در ورزش ..... رابطه ...

No code

نوشته شده در ۵ آبان ۱۳۹۴

 درباره No code چه میدانید؟

بروشورهای آموزشی

نوشته شده در ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

بروشور یا پمفلت نوعي وسیله آموزشي است که دارای متن و تصویر  میباشد و در ابعاد كاغذ A4 تهيه ميشود، به طور معمول به سه قسمت تقسيم ميگردد . كم حجم بوده و براي مطالعه از حوصله شخص مطالعه كننده خارج نيست. در این بخش بروشورهای آموزشی که ...