پمفلت

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

بروشورهای آموزشی

بروشور یا پمفلت نوعي وسیله آموزشي است که دارای متن و تصویر  میباشد و در ابعاد كاغذ A4 تهيه ميشود، به طور معمول به سه قسمت تقسيم ميگردد . كم حجم بوده و براي مطالعه از حوصله شخص مطالعه كننده خارج نيست. در این بخش بروشورهای آموزشی که ...