کارگاه آموزشی

آموزش تغذیه در بیماران دیابتی

نوشته شده در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵

آموزش تغذیه در بیماران دیابتی به همراهان بیماران مبتلا به دیابت ... با تشکر از دانشجوی عزیز و گرامی خانم حسن زاده (دانشجوی پرستاری)