اقدامات پرستاری

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

رگ گیری از بیمار بد رگ

بسم الله الرحمن الرحیم رگ گیری از بیمار بدرگ، البته خیلی بدرگ تر از این هم هست مخصوص دانشجویان

۴ اسفند ۱۳۹۴

تنظیم داروهای بر اساس میکروگرم

۲ اسفند ۱۳۹۴

تنظیم داروهای بر اساس میلی گرم

۲ شهریور ۱۳۹۴

واکسن آنفلوآنزا…خوب یا بد؟

اطلاعات جامع درباره واکسن تزریقی و استنشاقی آنفلوآنزا

۱۲ مرداد ۱۳۹۴

خونگیری شریانی جهت ABG

خونگیری از شریان رادیال جهت ABG (گازهای خونی شریانی) با تشکر از دانشجویان گرامی خانمها: عزیزی، عسگری، سلیمی و اسدی و سایر عزیزانی که در ساخت این فیلم ما را یاری کردند

۱۰ مرداد ۱۳۹۴

آزمون آلن

آزمون آلن، آزمونی است که قبل از گرفتن ABG از بیماران باید انجام شود تا از کفایت خونرسانی شریان اولنار مطمئن شد تا در صورت آسیب به شریان رادیال در حین ABG ، اولنار بتواند خونرسانی به دست را به تنهایی انجام دهد ... ...

۱ مرداد ۱۳۹۴

اندازه گیری قند خون

  چک قند خون با گلوکومتر مخصوص بیماران و کادر درمان با تشکر از دانشجوی گرامی خانم فرزانه

۲۵ تیر ۱۳۹۴

آموزش رگ گیری

آموزش رگ گیری با تشکر از دانشجویان گرامی و محترم آقایان درگاهی، عبداللهی، فیضی و محمدی (به ترتیب حروف الفبا)
انوسلین لانتوس آماده

۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

انسولین آماده لانتوس

لانتوس یک انسولین طولانی اثر می باشد که در طول ۲۴ ساعت اثر ثابت و یکنواختی دارد. این شکل از لانتوس به صورت از قبل آماده می باشد و فقط یک بار در روز تزریق می شود با تشکر از دانشجوی گرامی خانم انامی
تزریق انسولین

۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

آماده سازی و تزریق انسولین

آموزش نحوه آماده سازی و تزریق انسولین به بیماران دیابتی با تشکر از دانشجوی محترم خانم خدایی
نوار قلب

۱۳ فروردین ۱۳۹۴

روش گرفتن نوار قلب

 روش آماده سازی بیمار برای گرفتن نوار قلب و وصل کردن لیدهای اندامی و سینه ای با تشکر ویژه از دانشجویان گرامی آقای عزیز زاده، آقای خوشبخت و آقای نیک روان  

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

احیای قلبی ریوی پیشرفته

آموزش عملی احیای قلبی ریوی پیشرفته (CPR) که در مواقع ایست قلبی یا تنفسی در بیمارستان و با تجهیزات پیشرفته انجام میشود.   با تشکر از دانشجویان عزیز خانم موسوی و خانم رحیمی