اقدامات پرستاری

تنظیم داروهای بر اساس میکروگرم

نوشته شده در ۴ اسفند ماه ۱۳۹۴

تنظیم داروهای بر اساس میلی گرم

نوشته شده در ۲ اسفند ماه ۱۳۹۴

واکسن آنفلوآنزا…خوب یا بد؟

نوشته شده در ۲ شهریور ماه ۱۳۹۴

اطلاعات جامع درباره واکسن تزریقی و استنشاقی آنفلوآنزا

خونگیری شریانی جهت ABG

نوشته شده در ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۴

خونگیری از شریان رادیال جهت ABG (گازهای خونی شریانی) با تشکر از دانشجویان گرامی خانمها: عزیزی، عسگری، سلیمی و اسدی و سایر عزیزانی که در ساخت این فیلم ما را یاری کردند

آزمون آلن

نوشته شده در ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۴

آزمون آلن، آزمونی است که قبل از گرفتن ABG از بیماران باید انجام شود تا از کفایت خونرسانی شریان اولنار مطمئن شد تا در صورت آسیب به شریان رادیال در حین ABG ، اولنار بتواند خونرسانی به دست را به تنهایی انجام دهد ... ...

اندازه گیری قند خون

نوشته شده در ۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

  چک قند خون با گلوکومتر مخصوص بیماران و کادر درمان با تشکر از دانشجوی گرامی خانم فرزانه

آموزش رگ گیری

نوشته شده در ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۴

آموزش رگ گیری با تشکر از دانشجویان گرامی و محترم آقایان درگاهی، عبداللهی، فیضی و محمدی (به ترتیب حروف الفبا)
انوسلین لانتوس آماده

انسولین آماده لانتوس

نوشته شده در ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

لانتوس یک انسولین طولانی اثر می باشد که در طول ۲۴ ساعت اثر ثابت و یکنواختی دارد. این شکل از لانتوس به صورت از قبل آماده می باشد و فقط یک بار در روز تزریق می شود با تشکر از دانشجوی گرامی خانم انامی
تزریق انسولین

آماده سازی و تزریق انسولین

نوشته شده در ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

آموزش نحوه آماده سازی و تزریق انسولین به بیماران دیابتی با تشکر از دانشجوی محترم خانم خدایی
نوار قلب

روش گرفتن نوار قلب

نوشته شده در ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۴

 روش آماده سازی بیمار برای گرفتن نوار قلب و وصل کردن لیدهای اندامی و سینه ای با تشکر ویژه از دانشجویان گرامی آقای عزیز زاده، آقای خوشبخت و آقای نیک روان  

احیای قلبی ریوی پیشرفته

نوشته شده در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۳

آموزش عملی احیای قلبی ریوی پیشرفته (CPR) که در مواقع ایست قلبی یا تنفسی در بیمارستان و با تجهیزات پیشرفته انجام میشود.   با تشکر از دانشجویان عزیز خانم موسوی و خانم رحیمی

آموزش کنترل فشار خون

نوشته شده در

فیلم آموزش کنترل و اندازه گیری فشار خون با تشکر از دانشجویان عزیز خانم اصغری و خانم فیروزمند