دانستنی های کبد و غدد

مراقبت از یک بیمار مبتلا به دیابت

نوشته شده در ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵

این فایل در قالب pdf آماده شده و در آن فرایند پرستاری در مراقبت از یک بیمار مبتلا به دیابت با تصاویر مربوطه شرح داده شده است. این فایل میتواند برای دانشجویان و پرستاران الگوی مناسبی در فرایند نویسی برای هر بیمار دیگری باشد. و همچنین ...

اندازه گیری قند خون

نوشته شده در ۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

  چک قند خون با گلوکومتر مخصوص بیماران و کادر درمان با تشکر از دانشجوی گرامی خانم فرزانه
انوسلین لانتوس آماده

انسولین آماده لانتوس

نوشته شده در ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

لانتوس یک انسولین طولانی اثر می باشد که در طول ۲۴ ساعت اثر ثابت و یکنواختی دارد. این شکل از لانتوس به صورت از قبل آماده می باشد و فقط یک بار در روز تزریق می شود با تشکر از دانشجوی گرامی خانم انامی
تزریق انسولین

آماده سازی و تزریق انسولین

نوشته شده در ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

آموزش نحوه آماده سازی و تزریق انسولین به بیماران دیابتی با تشکر از دانشجوی محترم خانم خدایی