دانستنی های زنان و باروری

تغییرات هورمونهای جنسی در بانوان

نوشته شده در ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

تغییراتماهانه هورمونهای جنسی  بانوان که آنها را آماده بارداری یا خونریزی قاعدگی میکند

Female breast and Lactation

نوشته شده در ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

در این فیلم به زبان ساده علمی آناتومی و فیزیولوژی پستان زنان توضیح داده شده و در ادامه به نحوه تولید شیر در پستان و چگونگی تاثیر پذیری از هورمونهای شیردهی اشاره شده

گرگرفتگی

نوشته شده در ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۴

استرس رسیدن به دوره میانسالی حسی است که  در برخی زنان بروز میکند حتی بدون دانستن علت دقیق آن ولی این حس را تجربه میکنند. تغییرات هورمونی و احساس غیر بارور بودن و نزدیک شدن به دوره وابستگی و پیری و ... را میتوان از ...