دانستنی های زنان و باروری

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

تغییرات هورمونهای جنسی در بانوان

تغییراتماهانه هورمونهای جنسی  بانوان که آنها را آماده بارداری یا خونریزی قاعدگی میکند

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

Female breast and Lactation

در این فیلم به زبان ساده علمی آناتومی و فیزیولوژی پستان زنان توضیح داده شده و در ادامه به نحوه تولید شیر در پستان و چگونگی تاثیر پذیری از هورمونهای شیردهی اشاره شده

۱۳ فروردین ۱۳۹۴

گرگرفتگی

استرس رسیدن به دوره میانسالی حسی است که  در برخی زنان بروز میکند حتی بدون دانستن علت دقیق آن ولی این حس را تجربه میکنند. تغییرات هورمونی و احساس غیر بارور بودن و نزدیک شدن به دوره وابستگی و پیری و ... را میتوان از ...