دانستنی های زنان و باروری

گرگرفتگی

نوشته شده در ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۴

استرس رسیدن به دوره میانسالی حسی است که  در برخی زنان بروز میکند حتی بدون دانستن علت دقیق آن ولی این حس را تجربه میکنند. تغییرات هورمونی و احساس غیر بارور بودن و نزدیک شدن به دوره وابستگی و پیری و ... را میتوان از ...