میوه ها و گیاهان و غذاها

۲۱ خرداد ۱۳۹۴

دانستنی های میوه ها و گیاهان و غذاها

در این بخش به خواص درمانی و پیشگیری کننده میوه ها، گیاهان و سبزیجات پرداخته شده است که از احادیث شیعه و اسلامی و طب سنتی و گیاه شناسی مدرن جمع آوری شده است (منبع: سخنرانی های دکتر سید حسن ضیائی)