مسمومیت و اعتیاد

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

درمان مسمومیت، اعتیاد و گزش حیوانات با طب سنتی اسلامی

سم به معنای وجود هر گونه ماده اضافی در بدن میباشد که حضور آن برای جسم و روان انسان مضر است. راه های ورود سم به بدن از طریق خوردن، تماس پوستی، تزریقی و استنشاقی میباشد. در این بخش به درمان مسمومیت ها از ...