سرطان، توده، کیست

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

درمان سرطان، تومور، کیست

 سرطان قابل درمان است با کمترین هزینه، و خداوند درمان هر دردی را در طبیعت قرار داده است (طب اسلامی، سنتی) تومور مغزی (نوع خونریزی دهنده): برای غذای شب، آش جو با سبوس با سرکه طبیعی بخورد شیر تازه و کم چرب گاو با عسل اسطخودوس صبح ها ...