دستگاه تنفس و سینوس ها

۲۵ اسفند ۱۳۹۳

درمان اختلالات تنفسی و سینوس ها

با آرامش نفس بکشیم.... درمان اسلامی و سنتی بیماری های تنفسی و سینوسی، که از کتب معتبر شیعه و طب سنتی ایرانی جمع آوری شده و توسط دکتر سید حسن ضیائی بیان شده: