اعصاب

۲۴ اسفند ۱۳۹۳

درمان اختلالات مغز و اعصاب و روان

در این بخش به درمان اختلالات اعصاب محیطی و مرکزی، دردها و حافظه پرداخته شده. مطالب این بخش برگرفته از احادیث شیعه و کتب طب سنتی ایرانی میباشد که از سخنرانی های اساتید محترم دکتر سید حسن ضیائی و دکتر کرد افشار جمع آوری ...