سخنی با پرستاران

۴ آبان ۱۳۹۴

No code

 درباره No code چه میدانید؟

۲۹ مهر ۱۳۹۴

رضایت و برائت بیمار برای درمان

 آیا باید از بیماران با هوشیاری کامل ولی تحت ونتیلاسیون تهاجمی،رضایت ادامه درمان گرفته شود؟ و یا آیا اخذ رضایت از همراهان این بیمار کافی است؟

۱۵ شهریور ۱۳۹۴

درخواستی از دانشجویان و همکاران گرامی

با سلام عزیزان میتوانند در صورت تمایل، موارد جالب و کمیابی از اتفاقات و بیماریهای محل کار و یا درس خود را (به صورت تصویر، فیلم یا متن) برای ما ارسال کنند تا سایر عزیزان هم بتوانند از تجربیات شما استفاده کنند  با تشکر email: dashtiseemin@gmail.com
بیمار و پرستار

۱۳ فروردین ۱۳۹۴

رفتار با بیماران

قبل از انجام روش های درمانی خود را به بیمار معرفی کنید و از او برای انجام درمان رضایت بگیرید. البته قبل از رضایت گرفتن باید در مورد روش درمانی اطلاعات کافی به بیمار بدهید تا بیمار با آگاهی کامل رضایت دهد. احساساتی را ...