روش های تشخیصی

آیا اسکن هسته ای خطرناک است؟

نوشته شده در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

مزایا و معایب اسکن هسته ای: همه مواد رادیواکتیو استفاده شده یک خصوصیت مشترک دارند و آن اینست که بسرعت تجزیه میشوند. از زمانیکه این مواد تولید شده تا زمانی که میتوان از آنها استفاده کرد مدت زمانی است که معمولا از چند روز ...