تصاویر جالب از اتفاقات علم پزشکی

تصاویر جالب از اتفاقات علم پزشکی

نوشته شده در ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴

ICH خونریزی مغزی پدیده رینود (سفید شدن انگشتان)+ هیپرهیدروزیس(تعریق بیش از حد کف دست) تاول زدن محل تست پوستی حلقه کایزر فلاشردور چشم در بیماری ویلسون   بیماری ویلسون یک اختلال ارثی اتوزوم مغلوب درمتابولیسم مس است که در آن تجمع مس در ارگانها و بافت‌های مختلف دیده می‌شود. حلقه ...