دانستنی های مغز و اعصاب

علائم اصلی بیماری پارکینسون

نوشته شده در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۶

تفاوت سندرم گیلن باره، MS, و میاستنی گراو

نوشته شده در ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵

MS تخریب میلین نورون های سیستم اعصاب مرکزی است گیلن باره تخریب میلین نورون های سیستم اعصاب محیطی است میاستنی گراو کاهش گیرنده های در دسترس استیل کولین در پایانه های عصبی اتصال به عضله   در MS درگیری نورون های سیستم اعصاب مرکزی وجود دارد در حالی که در گیلن باره ...

اتوماتیسم در صرع

نوشته شده در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۵

اتوماتیسم در بیماران مبتلا به صرع چیست؟ به رفتار و حرکات غیر ارادی گفته می شود که ممکن است در بیمار مبتلا به صرع دیده شود .   در اتوماتیسم: اول : بیمار بیدار است ولی  نسبت به محیط اطراف و وضعیت خودش آگاهی ندارد. دوم : پس از اتمام اتوماتیسم ...