بیماری ها

۱۱ تیر ۱۳۹۶

علائم اصلی بیماری پارکینسون

۲۳ آبان ۱۳۹۵

مراقبت از یک بیمار مبتلا به دیابت

این فایل در قالب pdf آماده شده و در آن فرایند پرستاری در مراقبت از یک بیمار مبتلا به دیابت با تصاویر مربوطه شرح داده شده است. این فایل میتواند برای دانشجویان و پرستاران الگوی مناسبی در فرایند نویسی برای هر بیمار دیگری باشد. و همچنین ...

۲۵ شهریور ۱۳۹۵

علل کاهش و افزایش ائوزینوفیل

سلول ائوزینوفیل   ائوزینوپنی تعداد ائوزینوفیلهای موجود در گردش خون به واسطه درمان با کورتیکواستروئیدها یا در بیمارانی که در آنها میزان تولید این هورمون بالاست کاهش می‌یابد.   ائوزینوفیلی به واسطه آلودگیهای انگلی تک یاخته‌ایها کمتر موجب ائوزینوفیلی می‌شوند و قارچها معمولا بطور مستقیم موجب ائوزینوفیلی می‌شوند. آلودگیهای کوکسیدی ...

۲۲ تیر ۱۳۹۵

تفاوت سندرم گیلن باره، MS, و میاستنی گراو

MS تخریب میلین نورون های سیستم اعصاب مرکزی است گیلن باره تخریب میلین نورون های سیستم اعصاب محیطی است میاستنی گراو کاهش گیرنده های در دسترس استیل کولین در پایانه های عصبی اتصال به عضله   در MS درگیری نورون های سیستم اعصاب مرکزی وجود دارد در حالی که در گیلن باره ...

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

بیماری زیکا

در زمان کنونی موردی از زیکا در ایران وجود ندارد ولی به دلیل همسایگی با پاکستان احتمال نفوذ بیماری به ایران هم وجود دارد. نقاط مرزی باید کنترل شوند چوت جزء نقاط ضعف به شمار می آیند و برای این منظور مشارکت کشورهای هم ...

۱۸ خرداد ۱۳۹۵

اتوماتیسم در صرع

اتوماتیسم در بیماران مبتلا به صرع چیست؟ به رفتار و حرکات غیر ارادی گفته می شود که ممکن است در بیمار مبتلا به صرع دیده شود .   در اتوماتیسم: اول : بیمار بیدار است ولی  نسبت به محیط اطراف و وضعیت خودش آگاهی ندارد. دوم : پس از اتمام اتوماتیسم ...