بیماری ها

علائم اصلی بیماری پارکینسون

نوشته شده در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۶

مراقبت از یک بیمار مبتلا به دیابت

نوشته شده در ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵

این فایل در قالب pdf آماده شده و در آن فرایند پرستاری در مراقبت از یک بیمار مبتلا به دیابت با تصاویر مربوطه شرح داده شده است. این فایل میتواند برای دانشجویان و پرستاران الگوی مناسبی در فرایند نویسی برای هر بیمار دیگری باشد. و همچنین ...

علل کاهش و افزایش ائوزینوفیل

نوشته شده در ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۵

سلول ائوزینوفیل   ائوزینوپنی تعداد ائوزینوفیلهای موجود در گردش خون به واسطه درمان با کورتیکواستروئیدها یا در بیمارانی که در آنها میزان تولید این هورمون بالاست کاهش می‌یابد.     ائوزینوفیلی به واسطه آلودگیهای انگلی تک یاخته‌ایها کمتر موجب ائوزینوفیلی می‌شوند و قارچها معمولا بطور مستقیم موجب ائوزینوفیلی می‌شوند. آلودگیهای کوکسیدی ...

تفاوت سندرم گیلن باره، MS, و میاستنی گراو

نوشته شده در ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵

MS تخریب میلین نورون های سیستم اعصاب مرکزی است گیلن باره تخریب میلین نورون های سیستم اعصاب محیطی است میاستنی گراو کاهش گیرنده های در دسترس استیل کولین در پایانه های عصبی اتصال به عضله   در MS درگیری نورون های سیستم اعصاب مرکزی وجود دارد در حالی که در گیلن باره ...

بیماری زیکا

نوشته شده در ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۵

در زمان کنونی موردی از زیکا در ایران وجود ندارد ولی به دلیل همسایگی با پاکستان احتمال نفوذ بیماری به ایران هم وجود دارد. نقاط مرزی باید کنترل شوند چوت جزء نقاط ضعف به شمار می آیند و برای این منظور مشارکت کشورهای هم ...

اتوماتیسم در صرع

نوشته شده در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۵

اتوماتیسم در بیماران مبتلا به صرع چیست؟ به رفتار و حرکات غیر ارادی گفته می شود که ممکن است در بیمار مبتلا به صرع دیده شود .   در اتوماتیسم: اول : بیمار بیدار است ولی  نسبت به محیط اطراف و وضعیت خودش آگاهی ندارد. دوم : پس از اتمام اتوماتیسم ...