درباره ما

امام صادق علیه ‏السلام :

(هرچیزى‏ زکاتى دارد و زکات دانش، آموختن آن به اهلش است)

اساس راه اندازی این سایت آموزش دانسته هایمان به مردم است. دانشجویان گرامی و سایر بازدیدکنندگان محترم میتوانند دانش خود را در این سایت با دیگران به اشتراک بگذارند

بیماران و افراد جامعه نیازمند دانش پرستاری ما هستند. آن را دریغ نکنیم…

مطالب هر کدام از بخش های این سایت در دست تکمیل است و روز به روز ان شالله به مطالب آن اضافه خواهد شد

…مدیریت سایت

e841fb4a-dfa9-4df6-a9c5-c552b833aaa6 (2)