فیلم معاینه رفلکس بابینسکی یا کف پایی

منتشر شده توسط در ۷ تیر ۱۳۹۶
برای معاینه رفلکس بابینسکی با یک جسم نوک تیز مثل خودکار از قسمت پاشنه (سمت انگشت کوچک) به سمت پنجه پا (رو به انگشت بزرگ) بکشید اگر انگشتان پا جمع شدند (فلکسیون) پاسخ طبیعی است و در صورت اکستانسیون (دور شدن انگشتان) پاسخ غیر طبیعی است. در بیماران فاز کما، خواب بعد از تشنج ممکن است اکستانسیون دیده شود

برچسب‌ها

مطالب مرتبط