آموزش تغذیه در بیماران دیابتی

منتشر شده توسط در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵
آموزش تغذیه در بیماران دیابتی به همراهان بیماران مبتلا به دیابت … با تشکر از دانشجوی عزیز و گرامی خانم حسن زاده (دانشجوی پرستاری)