آیا اسکن هسته ای خطرناک است؟

منتشر شده توسط در ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

مزایا و معایب اسکن هسته ای: همه مواد رادیواکتیو استفاده شده یک خصوصیت مشترک دارند و آن اینست که بسرعت تجزیه میشوند. از زمانیکه این مواد تولید شده تا زمانی که میتوان از آنها استفاده کرد مدت زمانی است که معمولا از چند روز بیشتر نیست و گاهی این زمان به چند ساعت هم تقلیل پیدا میکند. پس مراکزی ک در آنها از این روش تصویر برداری استفاده میشود (که به آنها مراکز تشخیصی پزشکی هسته ای میگویند) مواد مورد نیاز خود را بطور روزانه تامین میکنند.

ماده رادیواکتیو تزریق شده به بدن از خود اشعه گاما که نوعی اشعه رادیو اکتیو  است تابش میکند. اشعه رادیواکتیو برای بدن مضر بوده و در مقادیر زیاد به سلول ها آسیب میرساند. باید توجه داشت که هر روش تشخیصی و درمانی در کنار مزایایی که دارد میتواند عوارضی هم داشته باشد. دانشمندان و پزشکان سعی میکنند با بهبود تکنیک ها این عوارض و آسیب ها را به حداقل برسانند. مقدار اشعه ایکه در هر بار اسکن هسته ای به بدن میرسد به اندازه اشعه ایست که در ۲۰۰ بار رادیوگرافی عمولی به بدن وارد میشود. گرچه این مقدار زیاد است ولی آسیبی به بدن بیمار وارد نمیکند.

برای به حداقل رساندن آسیب اشعه رادیواکتیو سعی میشود حداقل میزان ماده رادیواکتیو بکار رود. پس غلظت ماده رادیواکتیو تزریقی به بیمار بسیار اندک بوده و در نتیجه میزان اشعه ساطع شده از بدن بیمار بسیار کم است. به همین نسبت تصویربرداری از این میران اندک اشعه مشکل میشود. برای بدست آوردن یک تصویر مناسب معمولا نیاز میشود تا بیمار حدود یک ساعت در مقابل دوربین دستگاه قرار گیرد تا میزان اشعه کافی به صفحه حساس دوربین وارد شود. در این مدت دوربین ممکن است در جهات مختلف حرکت کرده و بدن بیمار را از زوایای متفاوتی ببیند. در طول مدت تصویربرداری بیمار باید بدون حرکت باشد.

انجام اسکن هسته ای برای جنین مضر است پس در صورت بارداری و یا شک به بارداری بیمار باید آن را به پزشک معالج اطلاع دهد. در صورتیکه اسکن هسته ای برای یک خانم شیرده انجام شود وی باید شیر خود را تا دو روز بعد از انجام آن دوشیده و دور بریزد

برداشت از http://www.iranorthoped.ir/

برچسب‌ها

مطالب مرتبط