معاینه سیستم تنفس

منتشر شده توسط در ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

Asterixis: از بیمار میخواهیم دست های خود را مقابل صورت بالا بیاورد و مچ دست خود را به سمت بالا خم کند تا کف دست ها به سمت بیرون و روبرو  باشد چند ثانیه در این حالت بماند و لرزش دست های او را بررسی میکنیم (آستریکسی که نشان دهنده احتباس دی اکسید کربن است)

Fine tremor: از بیمار میخواهیم در همان حالت قبلی کف دست های خود را به سمت زمین بگیرید و لرزش را بررسی میکنیم وجود لرزش خفیف میتوانددر مصرف کنندگان آگونیست بتا دو دیده شود.

jugular venous pressure: ورید ژوگولار بیمار را در پوزیشن ۴۵ درجه (نیمه نشسته) مشاهده میکنیم که در این پوزیشن نباید قابل مشاهده باشد

Hepato jugular reflux: در همان پوزیشن ۴۵ درجه با دست روی کبد ( قسمت فوقانی شکم بویژه RUQ ) به مدت حداقل ١٠ ثانیه فشار داده میشود  . اگر افزایش JVP به میزان بیش از ۳cm که حداقل ١۵ ثانیه پس از برداشتن دست هم ادامه یابد، نشان دهنده ی مثبت بودن تست خواهد بود. مثبت بودن این تست در مبتلایان به نارسایی قلبی مطرح کننده ی فشار شریان ریوی بیش از ۱۵mmHg است.

پوزیشن تراشه را بررسی میکنیم که باید در خط وسط باشد

به رنگ ملتحمه نگاه میکنیم . pale  بودن نشان دهنده آنمی میباشد که آنمی در بیماران با مشکل تنفسی کفایت اکسیژن رسانی را تامین نخواهد کرد.

به رنگ انگشت ها و ناخن ها از نظر سیانوز دقت کنیم (سیانوز محیطی)

به زنگ زبان و مخاط دهان دقت کنیم (سیانوز مرکزی)

Clubbing finger: به چماقی شدن انگشت ها نگاه کنیم (هیپوکسی مزمن)

ضربان قلب و تعداد و عمق تنفس را بررسی کنیم

crico sternal distance: فاصله بین لبه تحتانی غضروف کریکوئید تا جناغ که در حد نرمال سه انگشت و بیشتر میباشد، کاهش این فاصله نشان دهنده اتساع بیش از حد ریه میباشد که در بیماری های COPD دیده میشود.

به شکل دیواره قفسه سینه از روبرو و پهلو و پشت بیمار نگاه کنید (سینه کبوتری، بشکه ای و …)

به اسکار های روی قفسه سینه توجه کنید (احتمال لوبکتومی)

Chest expansion: قفسه سینه بیمار را از جلو از دنده های انتهایی با کف دست خود بگیرید طوری که انگشتان شستشما نزدیک هم باشند (با فاصله دو نیم سانت) و یک چین پوستی ایجاد کنید از بیمار بخواهید نفس عمیق بکشد با اتساع قفسه سینه در هر دو طرف راست و چپ و قرینه بودن آن توجه کنید (با تنفس عمیق چین پوستی که با انگشتتان ایجاد کرده بودید از بین رفته و انگشتان شست از هم دور میشوند) کاهش اتساع در یک طرف میتواند نشان دهنده کلاپس، شکستگی و پلورزی  و consolidation  (قسمتی  از بافت ریه با مایع پر میشود و دچار تورم یا سفتی میگردد) در همان طرف باشد . کاهش اتساع دو طرفه در COPD و بافت فیبروتیک ریه  دیده میشود.

Percussion: (دق) از  supra claviclar  شروع میکنیم و بعد  clavicle  و  infra claviclar  … صدای رزونانس نرمال میباشد، هیپر رزونانس نشان دهنده پنوموتراکس و بیماری های احتباسی ریه است و صدای مبهم میتواند کلاپس یا consolidation را نشان دهد. مبهم سنگی ، پلورال افیوژن را بیان میکند.

Ascultation: (سمع)  بیمار با دهان نفس بکشد …  با گوشی استتسکوپ همان محل های دق را سمع میکنیم . صداهای کاهش یافته در افیوژن پلور و کلاپس دیده میشود. کراکل خشن در ادم ریه و consolidation شنیده میشود. کراکل نرم در فیبروز ریه دیده میشود.

Vocal resonanse: ( ارتعاش صوتی) با گوشی استتسکوپ همان محل های دق و سمع را سمع میکنیم با این تفاوت که این بار از بیما رمیخواهیم کلمه ۹۹ را تلفظ کند. در consolidation افزایش صدا را داریم. کاهش صدا در پلورال افیوژن خواهد بود.

palpation: (لمس) بررسی لنفادنوپاتی  … لمس با انگشتان دست از زیر فک شروع شده و تا جلو و پشت گردن ادامه می یابد به غدد متورم توجه کنید.

نتایج O2saturation , CXray , peak flow معاینه و یافته ها را تکمیل میکنند

برچسب‌ها

مطالب مرتبط